• ائمه جمعه و جماعات

    شیخ سید احمد پوازی امام جمعه محترم بندر لافت مسئول ائمه جمعه و جماعات جزیره قشم می باشند، هر سوالی در خصوص هیئت امنا و امام و قوانین مربوطه را می توانید از ایشان بپرسید .